Scholl behandling av inåtväxande tånagel

Produktegenskaper

  • Avsedd för att ge omedelbar smärtlindring
  • Kliniskt testad
  • Förhindrar nageln att skära in i huden
  • Hjälper nageln att växa ut på rätt sätt
  • Genomsnittlig behandlingstid är 6 veckor

Produktbeskrivning

Inåtväxande tånaglar påverkar vanligtvis stortån när det är tryck mellan huden och nageln som orsakar obehag men inte om nageln trängt in i huden. Scholls behandling av inåtväxande tånagel är ett unikt utformat system med två verksamma medel för behandling och omedelbar lindring av obehag som orsakas av inåtväxande tånaglar. Om detta tillstånd inte behandlas kan nageln tränga in i huden och växa in i tån och orsaka intensiv smärta.

1 Kylande aerosolspray 22 ml
1 nagellim 8 g
10 Klämmor som sträcker ut nageln
Inte inkluderat men måste användas: Nagellackborttagare

Steg 1: Applicera kylande aerosolspray
- Rengör och torka den/de berörda nageln/naglarna och avlägsna allt nagellack.
- Skaka aerosolflaskan väl före användning, håll den 10 cm från foten och spraya på det påverkade nagelområdet och den omgivande huden.
- Låt torka i minst 1 minut.
- Applicera upp till fem gånger för att lindra obehag och låt det gå minst 1 timme mellan sprayningarna.

Steg 2: Applicera nagellimmet
- Säkerställ att det finns minst 2 mm nagel som växt över tån för att kunna fästa klämman.
- Öppna flaskan med nagellim och använd borsten för att applicera ett tunt lager lim längs toppen på den påverkade nageln. Var noga med att sätta tillbaka locket på limflaskan efter användning.

Steg 3: Applicera klämman som rätar ut nageln
- Placera klämman på nagelns fria kant och kontrollera att klämmans kanter hakar fast på båda sidor av nageln. (Tips: För först in en hake under nageln, dra sedan klämman över nageln och fäst den andra haken)

Ska inte användas av barn under 12 år. Ska inte användas av barn utan överinseende av vuxen. Efter den första appliceringen kan området fortfarande vara ömt i 24-48 timmar. Endast för utvärtes bruk. Använd endast enligt anvisningarna. Använd inte på sprucken eller irriterad hud. Använd inte vid andra fotåkommor. Undvik kontakt med hud/ögon. Innehåller små delar - kvävningsrisk. Innehåller trycksatt behållare. Behållaren får inte krossas/stickas hål på, brännas eller exponeras för värme. Brandfarligt. Kan orsaka allergisk reaktion vid kontakt med huden. Innehåller cyanoakrylatlim. Fäster på hud och ögon på några sekunder. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in skum/ånga. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök läkare.

EA_3034659

Product Code: 5701092112651