Scholl 2i1 Express liktornsbehandling

Produktegenskaper

  • Effektiv och snabb behandling
  • Lämpar sig för hårda och mjuka liktornar
  • Återanvändbar, räcker till flera liktornar

Produktförpackningens innehåll: 1 ML

Produktbeskrivning

Scholl 2-in-1 Express liktornsbehandling är en högeffektiv och snabbverkande metod för att ta bort liktornar.

Använd i två steg: Steg ett: Skrapa Varsamt liktornens översta lager för att minska den smärtsamma skavningen, ge omedelbar lindring och få den avancerade vätskan att tränga in i liktornen. Använd var tredje dag för att ta bort den nedbrutna liktornen.Steg två: Behandla med den avancerade vätskan Applicera vätskan med hjälp av applikatorn för att bryta ned liktornen för en effektiv behandling. Applicera dagligen. 

Använd ej på skadad eller irriterad hud. Avbryt omedelbart behandlingen om obehag eller irritation uppstår. Endast för utvärtes bruk. Använd endast på berört område, inte på frisk hud. Förvara utom räckhåll för barn. Använd inte om du är gravid eller ammande. Undvik att få produkten i ögonen. Använd inga andra produkter på berört område under behandlingsperioden. Endast för utvärtes bruk. Lättantändlig, förvara åtskild från antändningskällor. Använd endast enligt anvisningarna. Förvara torrt och under 25 oC, utsätt ej för direkt solljus. Den här produkten är inte lämplig för personer med diabetes eller dålig blodcirkulation.

Product Code: 5038483999189