Så här används den och så här fungerar den

Första användningstillfället

1. Skruva loss basen på enheten motsols och ta bort den. 

2. Ta bort och kassera både den röda isoleringsfliken och plastringen.

3. Sätt tillbaka basen på enheten och skruva fast den medsols tills den sitter fast ordentligt.

 

 

Regelbunden användning

1. Ta av skyddet från rullen innan du använder den.  

2. Se till att rullhuvudet sitter ordentligt fast i enheten. Använd inte enheten om inget rullhuvud har monterats.

3. Starta enheten genom att vrida silverringen åt vänster. För sedan försiktigt rullhuvudet över huden så att de döda hudcellerna slipas bort. Får endast användas på torr hud. Om du trycker för hårt stannar enheten. 

4. Stäng av enheten och undersök om huden blivit tillräckligt mjuk. Om du inte är nöjd kan du upprepa proceduren tills du uppnår önskat resultat. Varning! Enheten får inte användas på samma område under mer än 3-4 sekunder åt gången. Avbryt behandlingen om huden blir öm eller irriterad.

5. Stäng av enheten genom att vrida silverringen åt höger.

6. Torka av eller skölj fötterna för att avlägsna lösa hudpartiklar.

7. Torka huden noggrant och smörj dem med fuktkräm. Nu har du fantastiskt fina fötter!

 

 

Rengöring efter användning

Enheten är inte vattentät. Stäng av enheten innan du rengör den. Ta av och tvätta rullhuvudet för att rengöra ytan.

 

1. Ta av rullen genom att trycka på utmatningsknappen på sidan av enheten och dra försiktigt av rullen. Skölj rullhuvudet under rinnande vatten för att rengöra ytan.

2. Torka av enhetens hölje med en ren, fuktig trasa. 

3. Torka både rullhuvudet och enheten med en ren, torr trasa. 

4. Sätt tillbaka rullen och skyddet.

 

 

Byt ut rullhuvudet

Byt ut rullhuvudet när du tycker att det har blivit mindre effektivt. Använd endast Scholls Velvet Smooth-rullhuvuden till denna produkt. 

1. Kontrollera att enheten är avstängd. 

2. Ta av rullen genom att trycka på utmatningsknappen på sidan av enheten och dra försiktigt av rullen. 

3. Placera den nya rullen i enheten genom att trycka in tapparna på båda sidor av rullhuvudet och föra in rullhuvudet i enheten. 

4. Kontrollera att rullhuvudet sitter ordentligt fast i enheten före användning.

 

 

Byta batterier

1. Skruva loss basen på enheten motsols. 

2. Ta bort basen och ta ur de uttjänta batterierna. 

3. Sätt i fyra nya AA-batterier med polerna vända enligt symbolerna inuti enheten. 

4. Sätt tillbaka basen och skruva på den medsols tills den sitter fast ordentligt. 

5. Blanda inte gamla och nya batterier, eller alkaliska batterier och standardbatterier. Använd inte uppladdningsbara batterier. Uttjänta batterier måste lämnas in till närmaste återvinningscentral.