Breadcrumbs


Sekretesspolicy

Allmänt
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited samt våra partnerföretag (”Reckitt Benckiser”) värnar om integriteten för varje enskild person som besöker våra webbplatser eller svarar på frågor i vår interaktiva marknadsföring och andra typer av kommunikation. I denna sekretesspolicy beskrivs vilken information Reckitt Benckiser samlar in och hur informationen används. Policyn innehåller också instruktioner om vad du ska göra om du inte vill att din privata information ska samlas in eller delas när du besöker Reckitt Benckisers webbplatser eller svarar på frågor i vår interaktiva marknadsföring och andra typer av kommunikation. 

Den här sekretesspolicyn kan ändras, och du bör därför besöka den här sidan regelbundet för att se till att du har läst och godkänt den senaste versionen av policyn. 

Personliga uppgifter Reckitt Benckiser samlar inte in några personliga uppgifter om dig (det vill säga ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress) såvida du inte uppger sådana uppgifter frivilligt. 

Om du uppger personliga uppgifter till oss kan vi fråga om du vill få information från oss i framtiden, till exempel nyhetsbrev, e-post och annan information. Du kan alltid tacka nej till att få sådan information om du vill. 

Om du inte vill att dina personliga uppgifter ska samlas in ska du inte uppge sådana uppgifter till oss. Om du redan har skickat sådana uppgifter till oss och vill att vi ska ta bort dem ur vår databas kontaktar du oss med hjälp av informationen på kontaktsidan på vår webbplats. 

Privat information som samlas in på webbplatsen kan lagras eller bearbetas i det land där du bor eller i något annat land där Reckitt Benckiser eller våra underleverantörer eller representanter har verksamhet. Genom att använda webbplatsen godkänner du att din information får överföras till andra länder. Om din information överförs till andra länder säkerställer Reckitt Benckiser att informationen behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

Dina personliga uppgifter kan användas för att tillhandahålla tjänster eller information som du begär, samt för att hjälpa oss att undersöka hur du använder vår webbplats och våra produkter. Vi kan också kombinera den information som du uppger med information som vi samlar in separat, inklusive information som du har uppgett för andra organisationer (förutsatt att du då godkänt att informationen får delas med andra) samt offentlig information. Sammantaget kan denna information hjälpa oss att till exempel förbättra utformningen av våra produkter, webbplatser och marknadsföring. För att göra detta kan vi komma att dela din information med företag som utför arbete åt oss. Sådana företag har accepterat att endast använda din information på det sätt som vi föreskriver, och använder särskilda processer för att skydda informationen. 

Om vi delar din information med ett företag på annat sätt än vad som beskrivs ovan kontaktar vi dig först för att fråga om du vill att din information tas bort från vår databas, om du inte redan har samtyckt till detta. 

Vi behåller din information så länge som kan anses rimligt, eller så länge som lagen kräver. 

Barn Det är inte Reckitt Benckisers avsikt att samla in personliga uppgifter (det vill säga namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) från personer som är yngre än sexton år. Där så är lämpligt instruerar Reckitt Benckiser uttryckligen barn att inte uppge sådana uppgifter. Om ett barn har uppgett personliga uppgifter till oss, bör barnets förälder eller vårdnadshavare gå till kontaktsidan på vår webbplats och kontakta oss för att få uppgifterna borttagna från vår databas. 

Annan information än personliga uppgifter samlas in automatiskt I vissa fall kan vi samla in information om dig som inte anses som personliga uppgifter. Det kan till exempel vara information om vilken typ av webbläsare eller vilket operativsystem du använder, eller domännamnet för den webbplats varifrån du länkar till vår webbplats eller vår marknadsföring. Vi använder den här informationen för att öka vår kunskap om våra kunders intressen och för att förbättra vår verksamhet och våra webbplatser. 

Information som kan lagras automatiskt på din dators hårddisk När du besöker en av våra webbplatser eller tar del av vår marknadsföring kan en del information lagras på din dator. Det kan till exempel handla om en så kallad cookie eller liknande fil som gör att vi kan anpassa webbplatser och marknadsföring efter dig och dina intressen. I de flesta webbläsare kan du välja att ta bort cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller ange att en varning ska visas innan en cookie sparas. Mer information om din webbläsare finns i hjälpen eller användarhandboken för webbläsaren. Observera att din användning av vår webbplats kan begränsas eller påverkas om du väljer att ta bort eller blockera cookies. 

Vem kan jag kontakta? Om du har uppgett personliga uppgifter via en Reckitt Benckiser-webbplats, interaktiv marknadsföring eller annan typ av kommunikation och vill att vi ska ta bort dem ur vår databas kontaktar du oss med hjälp av kontaktsidan på vår webbplats. 

Den här sekretesspolicyn gäller från och med juni 2013 © 2013 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited. Med ensamrätt. - See more at: http://www.scholl.se/home/sekretesspolicy/#sthash.LsZw2olm.dpuf